Campeggio Club Udine

Camper Club Camuno Sebino -Co-

Camper Club aderenti ad ARCER -Bo-

Camper Club Feltrino e Primiero -Bl-

A.C.M.T. Associazione Camperisti Marca Trevigiana -Tv-

Camper Club Conselice -Ra-

Camper Club Italiano -Bo-

Camper Club Mestre Venezia -Ve-